Prezentuj biznes w regionie!
Serwis promujemy
w całej Polsce!

Katalog branżowy BizneswRegionie.pl reklamujemy na plakatach z mapami miast i powiatów. Plakaty wydajemy i bezpłatnie rozwieszamy w firmach, sklepach, instytucjach i urzędach w całym kraju od 25 lat!

Powiaty łaski i zduńskowolski

Exit tax - nowa propozycja podatkowa resortu finansów

Exit tax - nowa propozycja podatkowa resortu finansów

Resort Finansów opublikował projekt ustawy o PIT i CIT, który przewiduje liczne zmiany przepisów, w tym kolejną, zupełnie nową daninę – exit tax. Wdrożenie tego podatku do 2020 roku przewiduje unijna dyrektywa ATAD.

Pod tajemniczą nazwą ext tax kryje się podatek od niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku przeniesienia aktywów, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu. Jego celem  ma być przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania mającym bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Podatek ma obciążać przedsiębiorstwo, które mogłoby wypracować dochód w Polsce, ale przenosi się za granicę. Zasadnicza stawka podatku to 19 procent. Resort planuje również wprowadzenie stawki pięcioprocentowej dla osób fizycznych nieprowadzących biznesu, które wyprowadzają się poza Polskę, a przedtem mieszkały w naszym kraju co najmniej pięć lat.

Plany ministerstwa zakładają wejście w życie nowych przepisów od 1 stycznia 2019 roku.

Propozycja ministerstwa spotkała się z liczną krytyką ze strony ekspertów, zdaniem których pod pretekstem walki z oszustwami fiskus sięgnie do kieszeni firm i osób opuszczających Polskę.

Partnerzy