Komisja Nadzoru Finansowego ostrzega przedsiębiorców przed oszustami

Komisja Nadzoru Finansowego ostrzega przedsiębiorców przed oszustami

Uwaga przedsiębiorcy! Komisja Nadzoru finansowego ostrzega przed oszustami, którzy podając się za KNF i bank PKO BP wysyłają listy do wielu firm, w których domagają się pieniędzy.

Oszuści podpierają się autorytetem największych instytucji finansowych i nakazują uiszczenie opłaty w zamian za certyfikat poświadczający brak zaległości podatkowych dla nierezydentów.

Sprawą zajmie się prokuratura. KNF zaleca ignorowanie listów i publikuje ostrzeżenie:

W związku z otrzymywanymi przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) sygnałami wskazującymi na próby wyłudzenia środków pieniężnych w związku z rzekomą koniecznością uiszczenia opłaty za "certyfikat poświadczający brak zaległości podatkowych dla nierezydentów" (ang. NRTCC - Non Residential Tax Clearance Certificate) w celu umożliwienia wypłaty środków z rachunku prowadzonego przez podmiot "Publiczny Kapitał Oszczędności" (w korespondencji elektronicznej także jako "PKO Bank Warszawa") oraz posługiwanie się przez nieznane osoby sfałszowanymi dokumentami opatrzonymi logotypem KNF, a także podpisem Przewodniczącego KNF - Marka Chrzanowskiego, UKNF informuje, że:

- Urząd NIE jest autorem dokumentów "KNF/PIT/PLN NRTCC PAYMENT NOTIFICATION" oraz "KNF/PIT/PLN NRTCC CALCULATION TRANSCRIPT";

- dokumenty nie zostały sygnowane przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego - Marka Chrzanowskiego;

- do zadań Urzędu NIE należy egzekwowanie podatków, w tym opłat za "certyfikat poświadczający brak zaległości podatkowych dla nierezydentów";

- podmiot Publiczny Kapitał Oszczędności (PKO Bank Warszawa) posługujący się stroną internetową www.publicnzykapital.com (nazwa domeny zawiera błąd) NIE ma siedziby na terytorium RP oraz NIE jest nadzorowany przez KNF;

- wbrew informacjom zamieszczonym na stronie www.publicnzykapital.com, Podmiot Publiczny Kapitał Oszczędności (PKO Bank Warszawa) nie jest nadzorowany przez brytyjski organ nadzoru finansowego - Financial Conduct Authority (FCA), o czym poinformowano w osobnym komunikacie opublikowanym przez brytyjskiego nadzorcę;

- pod adresem Warszawa, Piotra Skargi 61, gdzie zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej www.publicnzykapital.com znajduje się siedziba podmiotu "Publiczny Kapitał Oszczędności", faktycznie znajduje się siedziba oddziału PKO Banku Polskiego S.A., instytucji nadzorowanej przez KNF, która NIE ma związku z opisywanym procederem. Adres został wykorzystany przez oszustów w celu uwiarygodnienia działalności przestępczej i podszycia się pod instytucję nadzorowaną.

W związku z powyższym UKNF prosi o zachowanie szczególnej ostrożności oraz nie przelewanie żadnych środków, włącznie z opłatą za "certyfikat poświadczający brak zaległości podatkowych dla nierezydentów" oraz opłatą za otwarcie rachunku bankowego przez Publiczny Kapitał Oszczędności.

Jednocześnie UKNF zwraca się z prośbą do wszystkich osób, które otrzymały ww. dokumenty o przesłanie ich na adres knf@knf.gov.pl, a także o przekazanie wszelkich informacji mających związek ze sprawą. Prosimy o zatytułowanie wiadomości: "Publiczny Kapitał Oszczędności".

Partnerzy