Mały ZUS - czym jest projekt skierowany do najmniejszych przedsiębiorców?

Mały ZUS - czym jest projekt skierowany do najmniejszych przedsiębiorców?

Mały ZUS - to nazwa projektu skierowanego do najmniejszych przedsiębiorców. Ma on pomóc w prowadzeniu działalności gospodarczej, będąc realną ulgą i szansą na poprawę sytuacji.

O realizację "Małego ZUS-u" polscy przedsiębiorcy zwracali się od dłuższego czasu. W chwili obecnej muszą oni - niezależnie od wielkości przychodu - płacić taką samą składkę ZUS.

Dzięki zmianie, osoby prowadzące jednoosobwą działalność gospodarczą, których przeciętne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, będą mogły płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenie społeczne.

Z zaproponowanych rozwiązań nie będą mogły skorzystać osoby, które opłacają zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej. Spowodowane jest to tym, że nie prowadzą one ewidencji przychodów, któe jest wymagana do określenia podstawy wymiaru.

Projekt został przyjęty przez Radę Ministrów i obowiązywać będzie od 1 stycznia 2019 roku.

Partnerzy