Płaca minimalna w 2019 roku wzrośnie o 120 złotych

Płaca minimalna w 2019 roku wzrośnie o 120 złotych

2220 złotych wynieść ma minimalna pensja w 2019 roku. Do Sejmu trafił rządowy projekt rozpodzącenia ustalający minimalną płacę w 2019 roku i zakładający podniesienie jest o 120 złotych.

Ministerstwo Finansów nie zaaprobowało propozycji wysuniętej przez Ministerstwo Pracy, która zakładała podniesienie płacy minimalnej do 2250 złotych. Zdaniem resortu finansów, wyższa stawka niż ta, która która znalazła się w projekcie przesłanym do Sejmu, mogłaby zbyt mocno nadwyrężyć budżet państwa.

Stawka godzinowa wyniesie 14,5 złotych.

Podwyżka płacy minimalnej ma wpływ m.in. na dodatek za pracę w nocy, wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój, odprawę z tytułu zwolnień grupowych, minimalną podstawę wymiaru zasiłku chorobowego,  odszkodowanie za mobbing czy wysokość małego ZUS-u.

Rządowa propozycja nie zadowala związków zawodowych. OPZZ domagało się podwyżki płacy minimalnej do 2383 złotych i 15,50 złotych brutto za godzinę. W propozycji Solidarności znalazł się wzrost do 2278 złotych i 14,86 złotych za godzinę.

Partnerzy