Prezentuj biznes w regionie!
Serwis promujemy
w całej Polsce!

Katalog branżowy BizneswRegionie.pl reklamujemy na plakatach z mapami miast i powiatów. Plakaty wydajemy i bezpłatnie rozwieszamy w firmach, sklepach, instytucjach i urzędach w całym kraju od 25 lat!

Powiaty buski, pinczowski i kazimierski

Poszukiwanie pracy trwa coraz krócej

Poszukiwanie pracy trwa coraz krócej

Jak wynika z badań Monitor Rynku realizowanych przez firmę Randstad, w Polsce rośnie liczba pracowników, którzy w ostatnim półroczu zmienili pracodawcę. Wzrost widoczny jest także wśród osób, które zmieniły stanowisko. Główną przyczyną zmiany miejsca pracy jest kwestia wynagrodzenia.

Odsetek respondentów, którzy w ostatnim półroczu znaleźli nowe zatrudnienie sięga 24 procent. Dla porównania, w poprzednich edycjach badania odsetek utrzymał się w pobliżu 20 procent.

Stanowisko u obecnego pracodawcy zmieniło w ciągu ostatnich 6 miesięcy 19 procent ankietowanych.

Dla pracowników coraz ważniejsza jest kwestia rozwoju zawodowego. Na nową pracę najcześciej decydują się inżynierowie (43 procent), robotnicy niewykwalifikowani (36 procent) oraz mistrzowie i brzygadziści (30 procent).

W 2018 roku o pół miesiaca skrócił się średni czas poszukiwania nowego zatrudnienia. Najszybciej nowego pracodawcę udaje się znaleźć mężczyznom - średni czas wynosi 1,7 miesiąca. Wśród kobiet wskaźnik ten wynosi 2,3 miesiąca. Najkrótcej zatrudnienia poszukują osoby w wieku 40-49 lat (1,7 miesiąca), absolwenci wyższych uczelni (1,9 miesiąca), mieszkańcy niewielkich miast (1,7 miesiąca) oraz respondenci z południowych (1,6 miesiąca) i północnych (1,7 miesiąca) regionów Polski.

Partnerzy