Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy zaprasza na Europejskie Dni Pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy zaprasza na Europejskie Dni Pracodawców

23 listopada w godzinach od 10:00 do 13:00 w budynku LETIA BUSINESS CENTER w Legnicy odbędą się Europejskie Dni Pracodawców. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

- Europejskie Dni Pracodawców 2017 to przedsięwzięcie zainicjowane przez Sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia na rzecz wspierania współpracy pomiędzy pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wydarzenie jest realizowane na terenie urzędów pracy w całej Polsce, w tym w województwie dolnośląskim - informuje Powiatowy Urząd Pracy.

Na Europejskie Dni Pracodawców składają się seminaria eksperckie punkty informacyjno-konsultacyjne, w ramach których możliwy będzie bezpośredni kontakt pracodawców z zaproszonymi do uczestnictwa w spotkaniu przedstawicielami urzędów i instytucji m.in.:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy,
- Urząd Skarbowy w Legnicy,
- Polska Fundacja Przedsiębiorczości- Oddział we Wrocławiu,
- Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży- Ochotniczy Hufiec Pracy w Legnicy,
- EURES - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu,
- Państwowa Inspekcja Pracy w Legnicy,
- Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG w Legnicy,
- Biuro Karier-Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy,
- Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT w Legnicy,
- Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy-Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
- Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Legnicy- Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizatorzy proszą o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 20 listopada 2017 na formularzu zgłoszeniowym (dostępym na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy) oraz telefonicznie (76/722-52-22 lub 76/722-52-10).

Partnerzy