Prezentuj biznes w regionie!
Serwis promujemy
w całej Polsce!

Katalog branżowy BizneswRegionie.pl reklamujemy na plakatach z mapami miast i powiatów. Plakaty wydajemy i bezpłatnie rozwieszamy w firmach, sklepach, instytucjach i urzędach w całym kraju od 25 lat!

Powiat sokołowski

Przedsiębiorcy popierają zniesienie zmiany czasu

Przedsiębiorcy popierają zniesienie zmiany czasu

Zdaniem Konfederacji Lewiatan, planowane zniesienie zmiany czasu będzie korzystne dla przedsiebiorców - ważne jednak, by rozwiązanie to objęło swoim zasięgiem całą Unię Europejską.

Koncepcja zniesienia zmiany czasu jest popierana przez znaczną większość Europejczyków. Zdaniem Konfederacji Lewiatan, przyjęcie takiego rozwiązania może przyczynić siędo obniżenia kosztów firmy, jednak niezwykle istotne jest, by na taki krok zdecydował się każdy z krajów UE.


Zdaniem dr Grzegorza Baczewskiego, dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan, koszty funkcjonowania firm w różnych reżimach czasowych przewyższą korzyści wynikające z ustalenia jednolitego rocznego czasu w ramach państwa członkowskiego.

Przewodniczący Komisji Europejskiej - Jean-Claude Juncer - oznajmił, że decyzję o likwidacji zmiany czasu podejmować będą poszczególne państwa Unii Europejskiej.

Partnerzy