Upały w pracy - jakie obowiązki ciążą na pracodawcy

Upały w pracy - jakie obowiązki ciążą na pracodawcy

Końcówka maja i długi weekend dały dam mocno w kość jeżeli chodzi o wysokie temperatury. Jest to jednak dopiero przedsmak lipcowych i sierpniowych upałów. Pracodawcy wobec pracowników mają w takich dniach szereg obowiązków - przypominamy jakich.

Obowiązki pracodawcy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy regulowane są przede wszystkim przez Kodeks pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

W przypadku gdy pracownicy zatrudnieni są na otwartej przestrzeni przy temperaturze powyżej 25°C oraz na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C w pomieszczeniu, pracodawca zobowiązany jest zapewnić napoje chłodzące w ilości dostosowanej do potrzeb pracowników - czyli bez limitu oraz bez opłat. Pracodawca może wywiązać się z obowiązku poprzez wypłatę pracownikom odpowiedniej kwoty jako ekwiwalentu za napoje.

W przypadku gdy pracownik wykonuje prace brudzące na otwartej przestrzeni i nie ma dostępu do bieżącej wody, pracodawca musi zagwarantować dostęp do 90 l wody, która może zostać wykorzystana do celów higieniczno-sanitarnych.

Pracownik w czasie upałów powinien mieć zapewniony dostęp do wody zdatnej do picia w ogległości nie większej niż 75 metrów od stanowiska pracy.

Specjalną ochroną objęte są osoby młodociane, które powinny zostać zwolnione od obowiązku świadczenia pracy w przypadku gdy temperatura w miejscu pracy przekracza 30°C, a względna wilgotność powietrza wynosi ponad 65 procent.

Na pracodawcy spoczywa także obowiązek konserwacji urządzeń do klimatyzacji. Powietrze doprowadzane z klimatyzacji lub wentylacji musi być oczyszczone z pyłów i substancji szkodliwych dla zdrowia. Urządzenia nie mogą powodować przeciągów czy wyziębienia pomieszczeń biurowych.

Uchybianie się przez pracodawcę od swoich obowiązków traktowane jest jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika - grozi za to grzywna od 1000 do 30000 złotych.

Partnerzy