Zbliżamy się do rewolucji w sprawie zwolnień lekarskich

Zbliżamy się do rewolucji w sprawie zwolnień lekarskich

Od 1 lipca papierowe zwolnienia lekarskie zostaną zastąpione elektronicznymi. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaznacza, że rewolucja w sprawie zwolnień lekarskich przyniesie korzyści zarówno dla lekarzy, pacjentów jak i pracodawców.

Elektroniczne zwolenienia lekarskie mogą być wystawiane od 2016 roku; początkowo jednak wymagano podpisania zwolnienia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który trzeba było wykupić, albo profilem zaufanym administracji publicznej. Teraz, żeby podpisać zwolnienie, lekarz może pobrać z systemu ZUS darmowy certyfikat i ustalić hasło umożliwiające podpisywanie zwolnień.

Przez ostatnie dwa lata lekarze wystawili 1,75 milionów zwolnień w formie elektronicznej. Dla porównania, zwolnień papierowych rocznie wystawianych jest 19-20 milinów. Od 1 lipca wejdzie w życie obowiązek wystawiania zaświadczeń w formie elektronicznej; zdaniem resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, takie rozwiązanie ma na celu usprawnienie i uproszczenie czynności związanych z wystawianiem zaświadczeń - Dzięki funkcjom udostępnionym lekarzom w systemie ZUS proces wystawienia zaświadczeń lekarskich został zoptymalizowany. W szczególności dotyczy to konieczności wystawienia zwolnienia pacjentowi, który jest zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy i zobowiązany do poinformowania każdego z nich o niezdolności do pracy.

Dzięki zwolnieniu elektronicznemu, pracodawca posiadający profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, będzie miał niemal natychmiastową wiedzę o zwolnieniu wystawionym pracownikowi.

Rewolucja w zwolnieniach stanowi bardzo duże wyzwanie organizacyjne dla lekarzy i punktów medycznych. Zdaniem lekarzy z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, wystawianie jedynie zwolnień elektronicznych jest niemożliwe z powodów technicznych i organizacyjnych. Rewolucja jest jednak nieunikniona - resort zaznacza, że od wprowadzanych przepisów nie ma już odwrotu.

Partnerzy